Soproni Kirándulás
Soproni Kirándulás » Sopron » Bécsi külváros

Bécsi külváros

Bécsi külváros
Bécsi külváros

A Bécsi külváros a legrégebbi a külvárosok közül.

A középkortól kezdve iparosok, szőlősgazdák és kézművesek lakták. Templom-negyednek is tekinthetjük, hiszen itt épült fel Sopron legrégebbi plébánia temploma, a Szent Mihály-templom. A középkorban még három templomot emeltek ebben a külvárosban. Sok lakóház homlokzatát még ma is vallásos témájú szobrocskák díszítik.

A Bécsi külváros utcái, épületei:

 

Szent Mihály utca

Bécsi külváros - Szent Mihály utcaA városnegyed legérdekesebb utcája. Az utcát már a XV. század elején említik. Majdnem mindegyik háza műemlék.
Az Szent Mihály utca enyhe ívben emelkedik a dombtetőn álló Szent Mihály-templom irányába. A fűrészfogas beépítésű utca a templom felé szűkül. Földszintes gazdapolgár házai falusias jellegűvé teszik.

 

Szent Mihály u. 8-10.

Szent Mihály utca 8-10.Itt lakott a soproni zeneegyesület alapítója, Kurzweil Ferenc.

 

Szent Mihály u. 6.

Szent Mihály utca 6.Itt található az a középkori eredetű lakóház, amely a XIV-XVI. században plébániai iskola volt.

 

Szent Mihály u. 9.

Szent Mihály utca 9. - Két mór-házA Szent Mihály utca 9 szám alatt találjuk a Két mór-házat.


Szent Mihály u. 33.

Szent Mihály utca 33.A házat 1727-ben építette az Unger kőfaragó család. Az oromzat félköríves fülkéjében Szent Sebestyén szobra áll.

 

Szent Mihály u. 35.

Szent Mihály utca 35.XVII. századi eredetű barokk lakóépület. A kapu köríves zárókövében az 1702-es évszám látható. Valószínűleg az átalakítás időpontja.

 

 

Bécsi út

Bécsi út

A külső városfal Bécsi-kapuja egykor ott volt, ahol a Bécsi út a mai Patak utcát keresztezi. A Bécsi-kapu melletti őrtoronyról 1250-ből való okmányok emlékeznek meg. A tornyot a hozzávaló telekkel adták át a várost védő johannitáknak. A helyenként fűrészfogas beépítésű utca a Sas térbe torkollik.

 

Bécsi út 30.

Bécsi út 30.Ezen a telken állt egykor a Vámház.

 

Bécsi út 25.

Storno Ferenc emléktáblája a Bécsi út 25. sz. ház falánItt van a Storno-műterem. A ház 1858-ban épült Handler József tervei szerint. Akkori tulajdonosa Isep János vendéglős volt. A század végén ifj. Storno Ferenc vette meg. A díszesen kiképzett nagy tánctermet műteremmé alakította át. Itt helyezte el a család gyűjteményének azokat a darabjait, amelyek a belvárosi házukban nem fértek el. Itt kaptak helyet a Storno-család műemléki felmérései, restaurátori munkájukkal kapcsolatos tervei, rajzai is. A műteremben lévő festmények és a mennyezet freskója id. Storno Ferenc alkotása.

 

Bécsi út 24.

Bécsi út 24.Egyemeletes lakóház a XVIII. századból. Donga- és keresztboltozatos kapualj vezet az udvarra, ahol árkádos loggia nyomai láthatók.

 

Bécsi út 23.

Bécsi út 23.Az 1750 körül készült szép kapu a ferencesek kertjének bejárata volt. Fölötte trapéz alakú mezőben a ferences címer látható. Az íves párkány fölött a kapuépítményt rokokó váza koronázza.

 

Bécsi út 15.

A Bécsi-kapu 18. századi címereAz épület falán az egykori Bécsi-kapu XVIII. századi címerét láthatjuk befalazva.

 

Bécsi út 14.

Bécsi út 14.A XVIII. század elején épült az egyemeletes barokk lakóház. Előbb az Eisenköbl kőműves család birtoka volt, később Ballauf György kőművesé lett. 1735-ben itt lakott Aubera Mihály József szobrász. 1775 körül Schweitzer Györgyé a ház, aki szintén szobrász volt. Molitor György asztalos építette át a házat a jelenlegi formájára 1800 körül.


Bécsi út 10.

Bécsi út 10.A földszintes barokk lakóház a XVIII. század közepén kapta mai alakját. Előzőleg az Esterházy herceg tulajdonában volt, később iparosok birtokolták.

 

Bécsi út 8.

Bécsi út 8.A középkori eredetű egyemeletes barokk lakóház a hagyomány szerint egykor a johanniták vámháza volt. Közelében állt a lebontott Bécsi-kapu. A jobbra látható városfalat I. Ferenc uralkodása alatt építették újra 1811-ben. Kőtábla emlékeztet erre az eseményre.

 

Bécsi út 6.

A Bécsi u. 6. sz. ház homlokzataAz egyemeletes lakóház a XVII. században épült. A XIX. században a Rupprecht-családé volt. Rupprecht Mihály - a múlt század második felének kiváló fényképésze - Sopron sok, azóta eltűnt részletét örökítette meg.

 

Bécsi út 5.

PékmúzeumA Bécsi út 5. szám alatt a Pékmúzeumot találjuk.

 

Bécsi út 3.

Az egykori földszintes barokk lakóház a XVIII. századtól kezdve iparosoké volt. 1840 körül a Hauser asztalos család tulajdona lett. Hauser Károly, a neves soproni rajztanár és festőművész is birtokolta.

 

 

Fövényverem utca

A Bécsi utat a Szent Mihály úttal összekötő utca magasabban fekszik, mint a Sas tér. Amikor még itt volt a város homokbányája, akkor az utcát hatalmas támfal erősítette. A Szent Mihály-templom körzetében gyakoriak az oromzat fülkéiben a szent szobrocskák.

Fövényverem u. 1.

Csányi János emléktáblája a Fövényverem utca 1. sz. ház falánA lakóház a 18. század második felében Csányi János soproni krónikásé volt. Az épületben egykor kovácsműhely is működött. Ennek széles bejáratát rózsadíszes vastáblák zárják le.

 

Fövényverem u. 3.

Fövényverem utca 3.Az épületben a XVIII. század végétől több mint egy évszázadon keresztül kéményseprők laktak.

 

Fövényverem u. 5.

Fövényverem utca 5. - KollégiumA lakóház helyén a középkorban egy oltárjavadalmas ház, mellette a soproni papok vallásos társulatának épülete állott. A jezsuiták 1636-ban kapták meg kollégium céljára a két házat. Ezért nevezik kolleumnak.

 

Fövényverem u. 15.

Fövényverem utca 15.A lakóház tulajdonosa, Turba József kőfaragó készítette a szép rokokó homlokzatot.

 

Fövényverem u. 19.

Fövényverem utca 19.A barokk lakóház XVI. századi. Ez az épület volt a város legrégebbi fogadója. Mai formáját a XVIII. században kapta. Ekkor a Meskó-család tulajdona volt.

 

Fövényverem u. 29. - A Ponzichter-ház

Fövényverem u. 29. - A Ponzichter-házA barokk lakóházat Eisenköbl János kőműves mester építette saját részére. A ház oromzatának fülkéjében álló Szentháromság-szobrot valószínűleg fivére, Lőrinc faragta.

 

 

Jégverem utca

Jégverem utcaValószínűleg ebben a kis utcában volt egykor a város jégverme. A feljegyzések szerint 1749 óta adtak el jeget a veremből. A névadó városi jégvermet az egykori "Sóház" földszintje alatt fedezték fel 1982-ben. A kőből falazott, körte formájú veremben ma az utcára nyíló, alacsony ajtón keresztül tekinthetünk le, vagy a Jégverem fogadó étterméből.

 

Jégverem u. 2.

Szent Dorottya szobra a Jégverem utca 2. sz. ház homlokzati fülkéjébenA nagy, emeletes sarokház 1779-ig a Szent Dorottya oltárjavadalmas ház volt. Homlokzatán kis fülkében Szent Dorottya szobra áll az 1700-as évekből.

 

 

Sas tér

A Fekete Sas vendéglő cégéreEz a szabálytalan alakú tér volt hajdan a Győr, a Pozsony és a Bécs felől jövő országutak találkozási pontja. Nevet csak a XVIII. század végén kapott az itt álló Fekete Sas vendéglőről. Korábban itt volt a városi fövényverem, azaz homokbánya. A XIX. század második feléig a Fövényverem utca felől töltés védte. Keleti oldalán a fazekasok kemencéi álltak 1726-ig. Tűzveszélyességük miatt azonban eltávolították őket. Helyükön hamarosan felépült az Arany Oroszlán, később a Fekete Sas vendéglő.

 

Sas tér 6.

Sas tér 6. - Az egykori Fekete Sas vendéglő épületeAz egyemeletes rokokó lakóházat 1728-ban építette a város kisvendéglőnek. Az épület egy szobából állt és a pincéből. Később kibővítették, majd 1735-ben az Arany Oroszlán cégérű fogadó lett. Miután a város eladta, az új tulajdonos Fekete Sasra változtatta a nevét. Csak a XIX. században szűnt meg. Az utolsó években itt volt a vándorló könyvkötő legények éjjeli menedékhelye.

 

 

Rózsa utca

A Rózsa utca házainak hátulsó homlokzata az Ikva partjánHázainak hátulsó homlokzata az Ikva-patakra néz. Először 1414-ben említik "Rosengasse" néven egy oklevélben. A nevét valószínűleg tréfából kapta a nem éppen jó illatú patak közelsége miatt. Kisvárosias jellegű, szabálytalan utca, festői motívumokkal. Egyik házában földalatti rejtekút nyomait fedezték fel, valamint római kori temető maradványait.

 

Rózsa u. 21.

Rózsa u. 21.A kettős ház bal oldala egyemeletes, a jobb oldalon földszintes. Az építés korából származó falfestés maradványai láthatók a falán: 1601 GS és egy kereszt. A két épületet különálló kapu kapcsolja össze.

 

Rózsa u. 10.

Rózsa u. 10.Az egyemeletes, egyszerű barokk lakóház emeletén az ikerablak mellett félköríves fülkében Szent Flórián barokk kőszobra áll.

 

Rózsa u. 6.

Rózsa u. 6.A földszintes lakóház gótikus eredetű. A kapu zárókövén az MRR betűk, az 1734-es évszám és egy tímárvödör látható.

 

Rózsa u. 5.

Rózsa u. 5.Az egyemeletes lakóházban 1807-től a Nap fogadó működött. A vendéglőt Herbst János nyitotta meg. Köríves kapujának zárókövén IZ 1726 felirat olvasható.

 

Rózsa u. 2.

Árvíztábla a Rózsa u. 1. sz. ház falánAz 1700-1750 körül épült ház falán árvíztábla látható.

 

Rózsa u. 1.

Rózsa u. 1. sz. ház támpilléreiA földszintes lakóház római romokra épült. Mai homlokzata 1750 körül alakult ki. Kőkeretes ablakai magasan nyílnak. Falait nagy támpillérek erősítik, amelyekre az Ikva ismételt áradásai miatt volt szükség. Két tábla is mutatja az egykori árvizek magasságát.

 

 

 

Soproni kirándulóprogramok

Fedezze fel Ön is Sopront és környékét!

Ismerje meg Sopron látnivalóit különleges élményjárművekkel!

 

Soproni kirándulás

 

A kirándulások során városnéző kisvonattal, elektromos busszal, elektromos kisautóval
fedezheti fel a vidéket.

 

Kipróbált és jól bevált
programok közül választhat:

 

Sopron és a Fertő-táj 7 csodája
  • Mi is az a 7 csoda amit "mindenképpen látni kell"?
  • Hol keressem?
  • Hogyan találok oda?

Mindegyik kérdésre megtalálja a választ a "Sopron és a Fertő-táj 7 csodája" című útikönyvben.

Sopron és a Fertő-táj 7 csodájaFriss információk, hasznos
tippek, melyek ismeretében
könnyen meg tudja szervezni
a kirándulást.

Töltse le most!