Hűségkút

Sopron három kiemelkedő eseményének emlékműve
Látnivaló


Ismertető

A Hűségkút három bronzfigurája Sopron történelmének három kiemelkedő eseményére emlékeztet.

István bíró

István bíró Sopron első név szerint ismert bírája. Bal kezében a város jelképes kulcsát tartja. Sopron 1277-ben kapott IV. László királytól szabad királyi városi jogokat. Akkoriban II. Ottokár cseh király hadban állt IV. László magyar királlyal. Amikor II. Ottokár 1273-ban ostrom alá vette Sopront, a város lakói vitézül ellenálltak. Ekkor Péter, a várnagy elárulta társait. A magyar király hívei közül István tímárt két testvérével együtt megölette. Ezután rávette a polgárokat, hogy hódoljanak be II. Ottokárnak, és adjanak kezeseket, (túszokat) gyermekeik közül. Amikor IV. László 1276 novemberében seregével a vár falaihoz érkezett, a város polgárai megnyitották a kapukat a magyar király előtt. Ezzel a tettükkel a soproniak még a gyermekeik élete árán is bizonyították a magyar király iránti hűségüket. A király méltányolta a polgárok hűségét, és 1277-ben több kiváltsággal ruházta fel a várost. Ezek közül a legjelentősebb az volt, hogy Sopront kivette a megyeispán joghatósága alól, azaz önállósította, lakosaiból polgárok lettek.

Sopronyi Thurner Mihály

Sopronyi Thurner Mihály a város híres polgármestere szavazócédulát tart a kezében. 1918. augusztus 1-től csaknem negyed évszázadon keresztül állt a város élén. A legtöbbet tette azért, hogy Sopron a leghűségesebb város legyen. 1921. december 14-én népszavazáson döntöttek az itt élő polgárok arról, hogy a város Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzon. Turner Mihály személye meghatározó volt a népszavazás kimenetelében. Oroszlánrészt vállalt a közvélemény megnyerésében és a népszavazás gyakorlati lebonyolításában. Sopron magyar maradt. Hálából a haza a "Civitas Fidelissima" címet adományozta a "Leghűségesebb Városnak". E felirat máig olvasható a város címerében. Ugyanerre az eseményre emlékeztet a Hűségkapu is, amely a Tűztorony Fő tér felőli oldalát díszíti.

A szabadságot jelképező nőalak

A szabadságot jelképező nőalak az Európát évtizedeken át kettéosztó vasfüggöny egy darabját tartja kezében. A Magyar Demokrata Fórum debreceni szervezete és a Soproni Ellenzéki Kerekasztal pártjai 1989. augusztus 19-re Páneurópai Piknik elnevezéssel rendezvényt hirdettek a vasfüggöny lebontásának és a határok nélküli közös Európa eszméjének népszerűsítésére. Ezt a jelképesnek szánt határnyitást használta ki több száz, hazánkban nyaraló NDK-s polgár, hogy Ausztriába és onnan az NSZK-ba juthasson. Az itt elindult eseménysorozat vezetett a berlini fal leomlásához és Németország újraegyesítéséhez. Így lett Sopron a világtörténelem részese 1989-ben.


Kapcsolódó oldalak

Látnivalók a közelben

Néhány látnivaló nem messze a Hűségkúttól


Hasonló látnivalók

Ha a Hűségkút tetszett, akkor ezek is érdekelhetik