Szent Orsolya-templom és rendház

Az orsolyita apácák soproni központja
Templom


Ismertető

A Szent Orsolya Rendet Merici Szent Angéla alapította 1535-ben. Vállalt feladatuk a leányifjúság nevelése és a beteg elesett emberek ápolása volt. A Szent Orsolya Rend már 6 városban működött Magyarországon, amikor 1747-ben megérkeztek nővérei az újonnan alapított soproni rendházba.


Szent Orsolya-rendház

Az eredetileg a XVII. században épült barokk lakóházat 1747-ben vették meg az Orsolya-rendi apácák kolostor céljára. 1752-ben a szomszédos ház is a tulajdonukba került. E két ház összekapcsolásával és átépítésével jött létre a kolostor, majd a templom is. A mai kétemeletes együttes az 1860-as években alakult ki. A tervek elkészítésével a tehetséges, fiatal soproni építészt, Handler Nándort bízták meg. A zárda oratóriumtermében a Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény Kiállítása látható.


Szent Orsolya Iskola

Az iskola helyén eredetileg két barokk lakóház állott. A templom melletti kétemeletes épületet 1848-ban vásárolták meg az orsolyita apácák. Később részben leromboltatták, s a zárda és a templom munkálataival egy időben (Handler Nándor tervei alapján) kétemeletes iskolát építettek a helyére.

Az iskola játszóudvarát az egykori várfal tövében alakították ki. Az épületből zárt folyosó vezet a csillagvizsgáló céljára készült neogótikus toronyba.

Pincéjében római épület maradványaira bukkantak 1954-ben. Az Orsolya téri Általános Iskola az államosítás után vált koedukálttá.


Szent Orsolya-templom

Az egykori zárda és a ma is működő iskola épületei között emelkedik a volt orsolyita templom.

A rend nővéreinek Sopronba való érkezése előtt már megépült egy egyszerű kis templom, amely később egy kis fatornyot kapott. A Szent Keresztről elnevezett kis zárdatemplomban 1773-ban Mária Terézia császárnő is részt vett egy vasárnapi szentmisén.

Az 1800-as évek közepén Széchenyi Emilia grófnő gyűjtést szervezett, hogy egy új templomot építhessenek. A kolostornak sok jótevője volt, így hamar összegyűlt a pénz. Az új romantikus-neogótikus templom Handler Frigyes tervei szerint épült fel Handler Nándor művezetésével. Hild Károly margitbányai kőből faragta a homlokzat gyönyörű kőfaragványait. A Szeplőtelen Fogantatásról nevezett új templomot 1864. augusztus 28-án szentelte fel Simor János, győri püspök.

Az 1945. évi bombázás valóságos romhalmazzá változtatta a templomot. A háború utáni ínséges időben két év alatt valósult meg az újjáépítés. A soproni rendház 200 éves jubileumára a templom ismét megnyitotta kapuit.

30 méter magas tornyában három igen értékes, neogótikus díszítésű harang van.

A Szeplőtelen Boldogasszony-nagyharang
A 600 kg-os harangot 1863-ban öntötte Seltenhofer Frigyes a másik két haranggal együtt. Neogótikus megformálásban három fülke tölti ki a palástját, bennük Szűz Mária, Szent János és Szent József.

A Szent Angéla-harang
300 kg-os, kivitele megegyezik a nagyharangéval. Szt. Angéla, Szt. Ágoston, Szt. Emília képe díszíti.

A Szent Orsolya-kisharang
165 kg-os. Szent Orsolya, Szent Benedek és Szent Ignác alakja díszíti.

Mindhárom harang füles koronás. A harangok átvészelték a világháborúkat. Eltávolításuk csak a torony megbontásával lett volna lehetséges, mert az ablakokon nem fér ki egyik sem. Így maradtak ránk eredeti formájukban. A szentmisék kezdete előtt negyed órával a középső, kezdéskor pedig mindhárom harang megszólal.

Jelenleg a templom ismét az orsolyita rendé. A templombúcsú december 8-án, szentségimádás a március 19-i hét keddjén és Jézus Szíve ünnepén van.


Kapcsolódó oldalak

Látnivalók a közelben

Néhány látnivaló nem messze a Szent Orsolya-templom és rendháztól


Hasonló látnivalók

Ha a Szent Orsolya-templom és rendház tetszett, akkor ezek is érdekelhetik