Szent Jakab-kápolna
és a régi temető

Temetkezési hely a Szent Mihály dombon
Templom


Ismertető

A Szent Mihály-templom körül a korai középkor óta kerítéssel körülvett temető volt. Az erődítés-jelleg miatt a temető területét nem lehetett növelni, ezért a régi sírhelyeket kellett újra felhasználni. A középkorban a mészárosok kápolnát építettek a templom körüli temetőbe, amelyet Szent Jakabról neveztek el. Ennek kriptájában gyűjtötték össze a régebbi sírokban lelt csontokat, hogy továbbra is szentelt helyen nyugodjanak. A XIII. században épített kápolnát ezért nevezik csontháznak, vagy ossariumnak.

A Szent Jakab-kápolna a román és gótikus stílus közötti átmenet jelentős példája Magyarországon. Ez a kápolna Sopron egyik legrégebbi középkori épülete.

Egy ideig az evangélikusok használták a XVII. században. Később elvesztette jelentőségét és lőszerraktárként szolgált.

A város 1748-ban rendbe hozatta. A XIX. században templomi felszereléseket raktároztak benne. 1866-ban ifj. Storno Ferenc és Storno Kálmán restaurálták.

A kápolna egyetlen nyolcszög alaprajzú hajóból áll. A hajót magas sátortető fedi. A Szent Mihály-templom felé fordulva nyílik csúcsíves kapuja, amelyhez lépcső vezet. Ívmezejében román kori dombormű látható: két sárkány fogja közre az életfát. Felette a kápolna jótevőinek emléktáblája.

A szentélyrészen három kis ablak nyílik, a hajón egy nagyobb. Emellett van a kör alaprajzú kripta - a tulajdonképpeni csontház - ajtaja. Ezen azonban nem lehet átmenni, mert a lépcsők abbamaradnak. A csontokat csak ledobták. A mély kripta kupolaszerű boltozatát nyolc hevederív tartja. A kápolna falait a középkorban festmények borították. Storno a restauráláskor megtalálta a maradványaikat. Ma az ő általa készített freskók díszítik a falat.

A templomkertben áll az ifj. Storno Ferenc tervei alapján 1892-ben készített neogótikus keresztút. A domborműveket Hild Károly soproni kőfaragó készítette. A kőfaragó a Stornoékkal való szoros együttműködés folytán a középkor művészete felé hajlott. Nagyobb műve a Szent Mihály-templom szószéke.

A templom udvarában megmaradt néhány régi síremlék: Maltzam Joachim síremléke akantuszleveles, gyümölcsfüzéres keretezéssel készült 1664-ben.
A Voss házaspár síremléke 1768-ból szobrokkal és domborművekkel díszített rokokó keretben készült.

A régi Szent Mihály-temető vagy ótemető a templom udvarán kívül fekszik. 1780-ban jelölte ki a város ezt a területet a templom körüli túlzsúfolt temető helyett. Részben az egykori külső városfal ma is álló részei határolják. A műemlék jellegű temetőben szép XVIII-XIX. századi síremlékek láthatók.


Kapcsolódó oldalak

Látnivalók a közelben

Néhány látnivaló nem messze a Szent Jakab-kápolnától


Hasonló látnivalók

Ha a Szent Jakab-kápolna tetszett, akkor ezek is érdekelhetik