Szent György utca épületei

Magas barokk házak a városfal ívén
Városrész


Ismertető

A Szent György utca enyhe íve a városfal vonalát követi. Nevét (Sand Jörgengasse) 1453-ban kapta az itt elhelyezkedő Szent György Dómtemplom után. Érdekessége, hogy hazánkban ez az egyetlen magas házakkal beépített barokk utca. Egyemeletesnél magasabb épületeket ekkoriban még ritkán építettek.


Az utca épületei

Neugebäude (Új épület) - Szent György utca 1.

A háromemeletes lakóház középkori eredetű, ezt bizonyítja az udvarán feltárt gótikus faldísz, melyen az 1491-es évszám olvasható. A Fabricius-, majd a Festetich-család tulajdonában volt. Ehhez az épülethez tartozott a Halász utcai major, melyet később kaszárnyává alakítottak. Ebben szállásolták el Petőfi Sándort is, mikor 1839-40 telén közkatonaként Sopronban tartózkodott.


Scarbantia fóruma - Új utca 1.

Az épület alatt, a mai Tourinform iroda pinceszintjén láthatjuk a római kori város, Scarbantia emlékeit.


Jezsuita konviktus - Szent György utca 3.

A XV. századi, háromemeletes palota 1521-ben került Pullendorfer Mihály kereskedő tulajdonába. Ő nyittatta a földszint két nagy félköríves nyílását - ezek lehettek az üzlethelyiség ablakai. Később Nádasdy-birtok lett, s 1677-ben I. Lipót a jezsuitáknak adományozta. Ők konviktust alakítottak ki benne. Ez olyan intézmény volt, ahol a katolikus teológiát tanuló ifjak közösen laktak és étkeztek. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után az épületet elárverezték, s Reisch Tóbiás megnyitotta a földszinti helyiségekben a "Magyar Korona" fogadót. Ennek a helyén működik ma a népszerű Fórum Pizzéria. A ház homlokzata enyhén ívelt, követi az utca vonalát. Udvarán keresztül hangulatos átjáró vezet a Várkerületre.


Prépost-ház - Szent György utca 5.

A homlokzatra pillantva szembeötlő a kapu zárókövén elhelyezett oroszlánszerű pofa, felette az 1644-es évszámmal. Ekkor épült a ház, eredetileg csak egy emelettel. Később a jezsuiták bővítették ki, amikor 1680 körül Esterházy Pál a városba érkező jezsuitáknak adta ajándékba. A rend feloszlatása után a Szent György Káptalan prépostjáé lett - innen származik elnevezése. (A káptalan az egyházi közigazgatás adminisztratív központja, vezetőjét nevezik prépostnak).


Káptalan- vagy Vitnyédy-ház - Szent György utca 7.

A palota építtetője, Vitnyédy István Sopron regényes sorsú történelmi alakjai közé tartozik. Jogász, a város jegyzője, Zrínyi Miklós tanácsadója és bizalmasa. Ott volt 1644-ben a végzetes vadászaton is, mikor a költő és hadvezér élete tragikus véget ért. Később a Wesselényi-féle összeesküvés részvevőjeként halálra és vagyonelkobzásra ítélték. A pallostól csak időközben bekövetkezett halála mentette meg. Palotáját a jezsuiták kapták meg rendháznak, feloszlatásuk után pedig a Szent György Káptalané lett.

Külön említést érdemes a kapu felett elhelyezett faragás. Felül egy komoly, nagybajszú magyar férfi látszik, alul pedig egy nyelvét öltögető torzpofa. A hagyomány szerint mindkettő Vitnyédy arcmása. A torzpofa az irigy soproniakra nyújtogatja nyelvét, akik pörbe fogták őt a szokásosnál nagyobb és pompásabb palota építéséért. Pedig Zrínyi külön levélben fordult a városi tanácshoz, hogy segítsék Vitnyédyt, mert megérdemli: égettessenek neki meszet és téglát a város kemencéiben, s azokat a szokásos áron adják neki. Az építőanyagot tehát nem ingyen kapta, a puritán gondolkodású polgárok mégsem nyugodtak bele a nagyszabású építkezésbe.


Szent György Dómtemplom - Szent György utca 7.

Sopron egyik legrejtettebb temploma a Szent György utcában, a mai utcavonaltól kissé beljebb, kétemeletes házak között található. Mivel homlokzati tornya nincs, az utca vonala pedig ívesen fordul, a városban először járó szinte csak a templomhoz érve fedezheti fel az épületet. A templom története, elhelyezkedése szorosan összefügg az utca, illetve a belváros kialakulásával.

A Szent György-templom a belváros plébániatemploma.


Erdészeti Szakközépiskola - Szent György utca 9.

A ház várfalra néző hátsó szárnyát a jezsuiták emelték a XVII. század végén oktatási célokra. Két évszázaddal később, lényegesen kibővítve az épület elnyerte mai formáját, s a nagyhírű bencés gimnázium működött falai között. Neves diákja volt Kitaibel Pál természettudós, emlékét tábla örökíti meg az épület falán.

Napjainkban az Erdészeti Szakközépiskolának ad otthont.


Macskakő Gyermekmúzeum - Szent György utca 12.

Sopron belvárosában a Szent György utca 12. szám alatt az Eggenberg-házban találjuk a Macskakő Gyermekmúzeumot. A kiállítás a régmúlt időkben élő emberek mindennapjait mutatja be az óvodások és az alsó tagozatosok számára.


Eggenberg-ház - Szent György utca 12.

Névadója Eggenberg János herceg özvegye, aki 1674-ben vásárolta meg az egyemeletes, loggiás udvarú lakóházat. Az épület fontos szerepet kapott a soproni evangélikus gyülekezet életében. Mivel a hercegné közeli rokonságban állt a brandenburgi választófejedelemmel, engedélyt kapott arra, hogy házában evangélikus istentiszteletet tarthasson. Ezért készült az udvari emeleti árkád közepén a díszes szószék is, alsó részén a Hohenzollern címerrel. Két éven át innen prédikált a lelkész a lent egybegyűlt híveknek. Erre az időszakra emlékezve ünnepi alkalmakkor máig tartanak a helyszínen evangélikus istentiszteletet.

A szépen felújított barokk épület kapubejárata fölött az egykori tulajdonosnő rokoni szálaira utaló, mesterien faragott brandenburgi címer látható.

Sopron belvárosának egyik leghangulatosabb belső udvara található itt. Innen nyílik a Liszt Szalon, amely a közelmúltig Sopron kávéházi és kulturális életének meghatározó pontja volt. Az épületben ma a Macskakő Gyermekmúzeum működik.


Evangélikus konventház - Szent György utca 14.

A XVII. század derekán Eggenberg hercegné, a szomszédos 14-es számot is birtokló előkelő hölgy tulajdona volt. Végrendeletében az evangélikus egyházra hagyta, amely később eladta a kalandos életű Löffelholtz bárónénak. A báróné, mint cselszövő szerepel Jókai Mór Lőcsei fehér asszony című regényében. A báróné aztán ismét az evangélikus konventre hagyta az épületet. Érdemes megcsodálni a kapualjban fennmaradt gótikus ülőfülkesort. Az udvaron át az Újzsinagógához, illetve az Új utcára vezet az átjáró.


Erdődy-palota - Szent György utca 16.

A gyönyörűen helyreállított épület hazánk egyik legszebb kora rokokó palotája. 1701-ben vásárolta meg Széchényi György. 1710-ben falai között hunyt el Széchényi Pál kalocsai érsek, aki fontos szerepet töltött be közvetítőként a kuruc harcok idején. A palota mai külseje is a Széchényieknek köszönhető: ők építtették 1740 körül a mai homlokzatot. 1810-ben az Erdődy család tulajdonába került. 100 évig volt az övék. Mikor 1910-ben eladták a Munkásbiztosítónak, a homlokzati szoborfülkéből a Mária szobrot monyorókeréki kastélyukba szállították, azóta is ott látható. A Szent György utcai szoborfülke azóta üresen áll.


Anna Átrium Rendezvényház - Szent György utca 20.

A Templom utcai Galéria tulajdonosai, Dr. Körmendi Anna és Dr. Csák Máté újíttatták fel 2008-ban az épületet. A műemlékileg hitelesen helyreállított, antik bútorokkal berendezett palota egyaránt ad otthont kortárs kiállításoknak és reprezentatív fogadásoknak. Előzetes bejelentkezéssel ingyenesen látogatható.


Sax-ház - Szent György utca 22.

A középkori eredetű lakóház reneszánsz homlokzata a XVII. század második feléből származik. Tulajdonosai főként patríciusok, főurak és katonatisztek voltak. 1800-1801-ig itt lakott Révay Miklós, a neves nyelvész. Az épület 1889-ben lett a Sax-család birtoka.


Caesar-ház - Hátsókapu 2.

A műemlékileg védett Caesar-ház utolsó tulajdonosáról, a Caesar-családról kapta nevét. Eredete a XIV. századig vezethető vissza.

A földszinten egy híres, elsősorban a soproni borvidék nedűit kínáló hangulatos borozó várja a látogatókat.

Az emeleti kiállító-helyiségekben Soproni Horváth József (1891-1961) akvarellista életműve tekinthető meg, aki "Sopron nagy festője", az "akvarell poétája" volt.


Kapcsolódó oldalak

Látnivalók a közelben

Néhány látnivaló nem messze a Szent György utcától


Hasonló látnivalók

Ha a Szent György utca tetszett, akkor ezek is érdekelhetik